အစိုးရ၏ ၄ နှစ်တာကာလ သက်တမ်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ဆန်းစစ်ခြင်း

မေ 2, 2020

ဤရုပ်ပြအချက်အလက်များသည် အသံအဖွဲ့မှ မကြာမီထုတ်ပြန်သည့် “ အစိုးရသက်တမ်း ၄ နှစ်အတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေအနေ” အစိုးရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များထဲမှ တွေ့ရှိချက်အချို့ကိုကောက်နုတ်၍ ကနဦးအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။