လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် သင်တန်းများ

February 13, 2024

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် သင်တန်းများ

အသံအဖွဲ့သည်  လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်း နှင့်  ရပ်တည်ကာကွယ်ခြင်း ဦးတည်ချက်တို့ ဖြင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေခံသင်တန်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ပို့ချခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို သိရှိနားလည်ကာ မိမိ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသိပညာများကို ပြန်လည်ဝေမျှ နိုင်သော ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

မြေပြင်သင်တန်းများ

အသံအဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များ အတိုင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အသိပညာပေး သင်တန်းများကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအသီးသီးတွင် ပို့ချခဲ့သည်။ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့်  မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေခံ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းများတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

သင်တန်းတွင် ပို့ချသော သင်ခန်းစာများ

၁။ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး အယူအဆ

၁.၁။ လူ့ဂုဏ်နှင့် လူ့ရပိုင်ခွင့်

၁.၂။ လူ့အခွင့်အရေး နောက်ခံသမိုင်း

၁.၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း

၁.၄။ နိုင်ငံတကာစာချုပ်များ

၂။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အယူအဆ

၂.၁။ ဥပဒေမူဘောင်များအကြောင်းအရာနှင့်ပုံစံ

၂.၂။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ဘာကြောင့်အရေးကြီးရသလဲ။

၂.၃။ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု

၃။ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်

၃.၁။ စုဝေးမှု

၃.၂။ ဥပဒေမူဘောင်များ

၃.၃။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ

၃.၄။ ရှောင်တခင်စုဝေးမှုများ

၃.၅။ တန်ပြန်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ခြင်း

၃.၆။ အစိုးရ၏တာဝန်

၄။ တရားဝင်ကန့်သတ်ခြင်း

၄.၁။ ဥပဒေမူဘောင်များ

၄.၂။ တားမြစ်ကန့်သတ်ရန် အဆင့်သုံးဆင့်

၅။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စများ

၅.၁။ အသရေဖျက်ခြင်း

၅.၂။ တိုင်းတာသောအချက်များ

၅.၃။ ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်

၅.၄။ အသရေဖျက်မှုအတွက် အပြစ်ဒဏ်

၅.၅။ ခြွင်းချက်များ

၅.၆။ အထွေထွေမှတ်ချက် ၃၄

၅.၇။ ဘာသာရေးဝေဖန်စော်ကားမှု

၅.၈။ စကားရပ်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်း

၅.၉။ ဂျိုဟန်နက်စဘတ်မူဝါဒများ

၅.၁၀။ ရှဝိန်းမူဝါဒများ

၆။ အမုန်းစကား

၆.၁။ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ

၆.၂။ ပြင်းထန်မှုအဆင့်(၄)ဆင့်

၆.၃။ မတူကွဲပြားမှုများ

၆.၄။ တိုင်းတာရမည့်အချက်(၆)ချက်

၆.၅။ အန္တရာယ်ရှိသောစကားတိုင်းတာသည့် အင်္ဂါ(၅)ရပ်

၆.၆။ “အမုန်းစကား”ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။

အွန်လိုင်းသင်တန်းများ

အသံအဖွဲ့အနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေခံသင်တန်းများကို အွန်လိုင်း (Zoom Platform) ဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ပို့ချခဲ့သည်။ သင်တန်းပေါင်း (၁၂) တန်း ပို့ချခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၃၂) ယောက် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းများတွင် အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဖန်လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများ (Civil-Disobedience Movement) ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၊ နှင့် တက်ကြွလူငယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်။

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ

Burma Academy ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း နှင့်ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကို Burma Academy သင်ကြားရေး platform တွင် ပို့ချခဲ့သည်။ သင်ခန်းစာများကို Burma Academy Website တွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်သည်။

အဆင့်မြင့် မွမ်းမံသင်တန်းနှင့် ဆရာဖြစ်သင်တန်းများ

အသံအဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေခံသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သူများထဲမှ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူများ၊ မိမိတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့်ပတ်သတ်၍ ပြန်လည်မျှဝေနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အဆင့်မြင့်မွမ်းမံသင်တန်း (၁) တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။